Te laat ! En nu .. ?

Het is aangenaam om met heel de klasgroep samen aan een nieuwe dag te beginnen.
Telaatkomers missen het onthaalmoment en storen bovendien de klas. Tijdig aanwezig zijn is veelal een kwestie van goede gewoontevorming en getuigt van respect voor de anderen.

Daarom: zorg er voor dat uw kind tijdig vertrekt en tijdig op school aankomt.
Leerlingen die toch om een of andere reden te laat zijn gaan rechtstreeks en zo vlug mogelijk naar hun klas.

Ook het einde van de klasdag is niet zonder betekenis: dan evalueren de leidster en de kleuters de vormingsaanwinst van de afgelopen schooldag.
Vandaar dat wij erop rekenen dat de ouders hun kleuters vóór 08.40 u. en 12.50 u. in de school afleveren, en ze niet vóór het belsignaal afhalen.
Bij het brengen: blijf niet te lang bij uw kleuter.

Hoe langer het afscheid, hoe moeilijker het wordt voor uw kleuter (en uzelf?).