Oudercontacten

Infoavond 1e week van september.

Open klasdagen voor nieuwe kleuters met hun ouders.

 

Individuele oudercontacten in de kleuterschool

1ste kleuterklas

 • januari: Bespreken van de totale ontwikkeling van het kind
 • mei: Bespreken van de totale ontwikkeling van het kind

2de kleuterklas

 • januari: Bespreken van de totale ontwikkeling van het kind + CITO taal
 • mei: CITO taal + CITO ordenen Bespreken van de totale ontwikkeling van het kind

3de kleuterklas

 • 1ste trimester: zorgkleuters= Bespreken rekenbegrippen + CITO taal 
 • februari: Alle kleuters=Bespreken van de totale ontwikkeling van het kind + TOETERS.
 • juni: Alle kleuters= Bespreken van de totale ontwikkeling van het kind + KONTRABAS


Individuele oudercontacten in de lagereschool

 • Einde 1ste trimester: bespreking kerstrapport voor 4/5/6 
 • Januari: 1/2/3
 • Einde 2de trimester: bespreking paasrapport voor alle klassen
 • Einde schooljaar: U wordt persoonlijk uitgenodigd voor een eventueel overgangsgesprek naar het nieuwe schooljaar